Markupplåtelseavtal - Digital Signering

I dagsläget går det tyvärr inte att signera markupplåtelseavtal digitalt. Vi på Resly följer dock utvecklingen och eventuella förändringar i Jordabalk (1970:994). Vilket förhoppningsvis leder till att vi i framtiden kan E-signera markupplåtelseavtal.  

Vad är en markupplåtelse?

Det är ett tillstånd för att använda en privatpersons egendom för någonting den inte nödvändigtvis är avsedd för. En markupplåtelse behövs då man som privatperson eller företagare behöver tillträde och använda en privatpersons egendom. Till exempel för att gräva ner fiber. 

Varför kan man inte signera markupplåtelseavtal digitalt?

Det går för tillfället inte att signera ett markupplåtelseavtal digitalt då avtalet skickas in till lantmäteriet för inskrivning och då kräver avtalet en handskriven signatur. 

 

Image of construction workers digging on a road

 

Liknande inlägg