Digitalisering inom fastighetsbranschen

Resly möjliggör enklare samarbete och kommunikation mellan alla parter inom fastighetsbranschen, inklusive köpare, säljare, mäklare, hyresvärdar, hyresgäster och juridiska rådgivare. Genom att använda digital signering kan information snabbt och säkert delas mellan alla inblandade, vilket säkerställer att alla är på samma sida gällande kontrakt och överenskommelser.

Vi bjuder på 5 försändelser
  BankID, Freja eID och SMS
 Samtliga funktioner på alla planer
 Obegränsat antal användare
 
TESTA GRATIS Ingen betalning krävs.
eller boka demo
Digital signering
11111

Snabbare och mer effektiva processer

Traditionell avtalshantering kan vara en tidskrävande process som involverar utskrift, fysisk signering, kopiering och arkivering av dokument. Med e-signering kan du snabbt och enkelt skicka, underteckna och spåra avtal digitalt, vilket minskar ledtider och ökar effektiviteten. Detta är särskilt fördelaktigt för tidskänsliga transaktioner, såsom fastighetsköp eller uthyrningar, där snabb hantering av avtal kan vara avgörande för att säkra en affär.

Högre säkerhet och rättssäkerhet

E-signaturer innebär att varje underskrift är unik och kopplad till en specifik individ, vilket minskar möjligheten för förfalskning och missbruk. Elektroniska signaturer används i kombination med avancerade krypteringsmetoder för att skydda dokumentens integritet och garantera att känslig information förblir säker. Dessutom genererar e-signering digitala spår som kan användas för att bekräfta signeringsprocessens äkthet och upprätthålla juridisk säkerhet, vilket är av stor betydelse inom fastighetssektorn.

undraw_pending_approval_xuu9
undraw_personal_information_re_vw8a

Bättre spårbarhet och organisation

Digital signering gör det enkelt att övervaka vilka dokument som har skickats för signering, när de har öppnats och när de har signerats. Detta ger en tydlig överblick över dina dokument och processer och gör det enklare att uppfylla krav på arkivering och rapportering. Dessutom kan digitala dokument enkelt lagras och sökas i molnet, vilket underlättar organisering och åtkomst av viktiga avtal.

Minskad pappersanvändning och miljöpåverkan

Genom att minska pappersarbetet och undvika utskrift, kopiering och fysisk lagring av dokument kan e-signering bidra till en mer hållbar verksamhet. Detta minskar inte bara företagets miljöpåverkan, utan kan också leda till kostnadsbesparingar genom att minska behovet av pappershantering, skrivare och kopiatorer.

undraw_co_workers_re_1i6i
undraw_enkel

Tydligare kommunikation och samarbete

E-signering möjliggör enklare samarbete och kommunikation mellan alla parter inom fastighetsbranschen, inklusive köpare, säljare, mäklare, hyresvärdar, hyresgäster och juridiska rådgivare. Genom att använda digital signering kan information snabbt och säkert delas mellan alla inblandade, vilket säkerställer att alla är på samma sida gällande kontrakt och överenskommelser.

Anpassningsbarhet och skalbarhet

Resly som E-signeringslösning är flexibel och kan anpassas efter dina specifika behov och krav. Oavsett om du är en liten fastighetsägare eller en stor fastighetsförvaltare kan Resly enkelt skalas upp eller ned för att passa dina verksamhetsbehov. Detta gör det enkelt att expandera din verksamhet och möta nya utmaningar inom fastighetsbranschen.

11
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vad kan fastighetsbranschen signera digitalt?

Många av våra kunder börjar med några enstaka dokument men ofta brukar de hitta andra användningsområden för tjänsten, interna som externa.

Hyresavtal

Håll koll på era hyresavtal genom att signera digitalt. Använd funktionen "avtalsarkiv" för ökad kontroll.

Parkering/Förråds-Hyra

Behöver kunden parkering eller extra förråd? Gör det enkelt för hyresgästen att lägga till eller ta bort något av dessa tillägg smidigt och enkelt digitalt.

Uppsägningsavtal

Vill ni eller hyresgästen av någon anledning säga upp avtalet? Nu behöver hyresgästen inte ens komma till kontoret.

Hantverkaravtal

Ska ni bygga nytt eller renovera? Gör det genom ett säkert och juridiskt bindande digitalt avtal.

Underleverantörer

Arbetar ni med en del underleverantörer? Effektiversera och modernisera processen genom att använda Resly.

Samarbetsavtal

Har ni samarbeten med andra företag? Kanske en städfirma? Signera digitalt!

Anställningsavtal

Skriv anställningsavtal digitalt. Bra både från ett administrativt och miljövänligt perspektiv.

Easements (servitut)

Ett servitut är en rättighet som ger en person eller organisation tillgång till eller användning av en annan persons fastighet för ett specifikt ändamål, såsom tillgång till en väg eller vattenledning.

Optionsavtal

Ett optionsavtal ger en part rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en fastighet till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod.

Samägandeavtal

När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans, kan ett samägandeavtal användas för att fastställa respektive parts ägarandel, ansvar och rättigheter i förhållande till fastigheten.

Förvaltningsavtal

Förvaltningsavtal reglerar relationen mellan fastighetsägare och fastighetsförvaltare, inklusive ansvarsfördelning, ersättning, rapportering och villkor för avtalets uppsägning.

Ditt företags nya e-signeringsverktyg