Digital signering inom ideella verksamheter!

Ideella föreningar och idrottsklubbar hanterar ofta en mängd dokument, såsom medlemsansökningar, sponsoravtal och styrelseprotokoll. E-signering kan erbjuda flera fördelar för sådana organisationer genom att effektivisera processer, spara tid och resurser samt förbättra medlemskommunikationen. Nedan kommer vi att undersöka de viktigaste fördelarna med att använda e-signering för ideella föreningar, såsom idrottsklubbar.

Vi bjuder på 5 försändelser
  BankID, Freja eID och SMS
 Samtliga funktioner på alla planer
 Obegränsat antal användare
 
TESTA GRATIS Ingen betalning krävs.
eller boka demo
Digital signering
undraw_terms_re_6ak4

Tidsbesparing

E-signering kan spara tid för ideella föreningar genom att snabba upp processen att signera och arkivera dokument. Medlemmar, styrelseledamöter och personal kan enkelt och snabbt signera dokument på distans, vilket minskar behovet av fysiska möten och underlättar administrationen.

Kostnadsbesparing

För ideella föreningar, där budgeten ofta är begränsad, kan e-signering hjälpa till att minska kostnaderna genom att eliminera behovet av papper, bläck, skrivare och porto. Elektroniska signaturer minskar också risken för fel och förlorade dokument, vilket kan leda till ytterligare kostnadsbesparingar.

undraw_security_on_re_e491
111111

Effektivare administration

E-signering kan förbättra administrativa processer genom att göra det enklare att spåra och hantera dokument. Elektroniska signaturer kan enkelt lagras och organiseras digitalt, vilket gör det lättare att hitta och återkalla dokument vid behov. Detta kan underlätta för styrelseledamöter och personal att hantera föreningens dokumentation.

Förbättrad kommunikation

Resly gör det möjligt för medlemmar, styrelseledamöter och sponsorer att enkelt signera dokument från var som helst och när som helst, så länge de har tillgång till internet. Detta ökar tillgängligheten och inkluderar personer som kanske inte kan delta fysiskt i möten eller aktiviteter på grund av geografiska begränsningar, hälsoproblem eller andra faktorer.

undraw_nature_m5ll
undraw_personal_file_re_5joy

Arkivering och organisering

Digitala dokument och e-signaturer underlättar arkivering och organisering av viktiga dokument. Det är enklare att söka efter, återfinna och lagra digitala dokument jämfört med pappersbaserade dokument. Dessutom minimerar digital lagring risken för att dokument går förlorade eller förstörs, vilket kan vara avgörande för att uppfylla juridiska krav och säkerställa bevis vid eventuella tvister.

För ideella föreningar och idrottsklubbar kan e-signering erbjuda betydande fördelar, såsom tids- och kostnadsbesparingar, effektivare administration, ökad säkerhet och förbättrad kommunikation. Genom att implementera e-signering i din förening kan du dra nytta av dessa fördelar och hjälpa din organisation att fungera smidigare och mer effektivt i en digital värld.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vad kan du som ideell förening  signera digitalt?

Ideella föreningar och idrottsklubbar kan behöva skriva och hantera en mängd olika avtal och dokument. Här är några exempel på avtal som ideella organisationer ofta hanterar:

Medlemsavtal

Avtal som reglerar villkoren för medlemskap i föreningen eller idrottsklubben, inklusive rättigheter, skyldigheter och avgifter.

Sponsoravtal

Avtal mellan föreningen och sponsorer som detaljerar villkoren för sponsorskap, såsom finansiellt stöd, marknadsföring och motprestationer.

Anställningsavtal

Avtal mellan föreningen och anställda, inklusive tränare, administrativ personal och andra arbetstagare, som fastställer anställningsvillkor, lön, arbetsuppgifter och andra arbetsrelaterade aspekter.

Tjänsteavtal

Avtal med externa tjänsteleverantörer, såsom redovisningstjänster, juridisk rådgivning, marknadsföring eller teknisk support.

Hyresavtal

Avtal som reglerar användningen av anläggningar, utrustning eller lokaler, såsom träningslokaler, kontor eller evenemangsutrymmen.

Din förenings nya e-signeringsverktyg