Digital signering i konsultbranschen!

Digital signering hjälper konsultföretag att effektivisera sina arbetsflöden, säkerställa rättssäkerhet, förbättra samarbetet med kunder och intressenter och minska kostnader för pappersarbete och administration. Att införa en digital signeringslösning som passar dina behov kan vara en viktig del av att modernisera och förbättra ditt konsultföretags verksamhet.

Vi bjuder på 5 försändelser
  BankID, Freja eID och SMS
 Samtliga funktioner på alla planer
 Obegränsat antal användare
 
TESTA GRATIS Ingen betalning krävs.
eller boka demo
Digital signering
simpleko-logo
företagarna-logo
lgc-logo
dyslexiförbundet-logo
undraw_terms_re_6ak4

Avtal och kontrakt

Konsultföretag ingår ofta avtal med kunder, underleverantörer och andra parter. Genom att använda digital signering kan dessa avtal och kontrakt skickas, granskas och undertecknas snabbt och smidigt, vilket minskar ledtider och ökar effektiviteten.

Integritetspolicy och sekretessavtal

Konsulter hanterar ofta känslig och konfidentiell information. Digital signering kan användas för att säkerställa att sekretessavtal och integritetspolicy är korrekt undertecknade och spårade, vilket minskar risken för informationsläckor och säkerställer rättssäkerhet.

1
111111

Projekt- och arbetsordrar

Konsultföretag kan använda digital signering för att skicka och godkänna projekt- och arbetsordrar, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och smidigare arbetsprocesser.

Tidsrapporter och fakturor

Genom att använda digital signering kan konsultföretag effektivisera hanteringen av tidsrapporter och fakturor, säkerställa att alla dokument är korrekt undertecknade och godkända och förbättra spårbarheten och efterlevnaden av interna och externa rapporteringskrav.

undraw_time_management_re_tk5w
undraw_personal_file_re_5joy

Anställningsavtal och policydokument

Konsultföretag kan använda digital signering för att hantera anställningsavtal och policydokument för sina anställda och konsulter, vilket säkerställer att alla relevanta dokument är korrekt undertecknade och arkiverade.

Samarbete med kunder och andra intressenter

Digital signering underlättar smidigare samarbete och kommunikation mellan konsultföretag, deras kunder och andra intressenter. Detta gör det enklare att dela och godkänna dokument, säkerställa att alla parter får rätt information i rätt tid och att alla är överens om projektets omfattning och villkor.

1111
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vad kan du som konsultföretag signera digitalt?

Konsulter skriver en rad olika avtal, beroende på deras område av expertis, typ av kund och projektets omfattning. Här är några vanliga typer av avtal som konsulter kan använda sig av.

Sekretessavtal (NDA)

Sekretessavtal innebär att man som konsult hemlighåller känslig information.En viktig del av att vara konsult eller att anlita konsulter är att man sluter ett sekretessavtal så man kan lita på varandra till 100%.

Kundavtal

Ett juridiskt bindande avtal mellan konsult och anlitande företag där det framgår exakt vad som ingår är väldigt viktigt. Genom att signera digitalt så har båda parter snabbt och enkelt tillgång till avtalet vid eventuella tveksamheter.

Anställningsavtal

Genom att signerna anställningsavtalen digitalt förenklar man som företag det administrativa arbetet. Sortera avtalen genom att använda funktionen "avtalsarkivet" så har Ni enkelt tillgång och full koll på företagets olika avtal.

Tjänsteavtal

Ett tjänsteavtal är mer specifikt än ett konsultavtal och fokuserar på en viss tjänst eller uppgift som konsulten ska utföra. Det kan inkludera specifika detaljer om arbetsomfattning, leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor.

Partnerskapsavtal

Om två eller flera konsulter samarbetar i ett projekt eller på annat sätt samarbetar, kan ett partnerskapsavtal användas för att fastställa respektive parts ansvar, arbetsfördelning, beslutsprocesser och vinstfördelning.

Underkonsultavtal

Om en konsult anlitar en underkonsult för att utföra en del av arbetet i projektet, kan ett underkonsultavtal användas för att definiera underkonsultens ansvar, ersättning och andra villkor relaterade till deras arbetsinsats.

Ditt företags nya e-signeringsverktyg