DIGITALISERING

Vi effektiviserar redovisningsbranschen

Vi hjälper bokföring och redovisningsbyråer att effektivisera alla signaturer genom att gå över från penna och papper till digitala signaturer och därmed spara tid och pengar. 

undraw_calculator
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hur använder byråer Resly

Många av våra kunder börjar med några enstaka dokument men ofta brukar de hitta andra användningsområden för tjänsten, interna som externa.

Årsredovisning

Låt styrelsen, VDn och revisorn signera årsredovisningen digitalt var de än befinner sig i Sverige eller världen.

Årsstämman

Utsprid styrelse? Har ni haft en digital årsstämma? Låt styrelsen signera på distans utan massa brevutskick.

Revisionsberättelsen

Revisorn kan snabbt och enkelt signera revisionsberättelsen digitalt.

Kundavtal

Har du kundavtal som behöver signeras innan affären går i lås eller behöver ni bara uppdatera åtagande eller timmarna från år till år?

Anställningsavtal

Ni befinner er i en attraktiv bransch och behöver antagligen nyanställda. Varför inte signera anställningsavtalet digitalt?

Offerter

Vill ni sätta en kvalitetsmärkning på era offerter? Låt någon i ledningen signera offerten innan utskick.

Automatisera med vår unika mall

Vår marknadsunika mall för att signera årsredovisning, revisionsberättelsen och årsstämmoprotokoll. Tjänsten är framtagen tillsammans med ett stort revisionsbolag för att spara tid för deras anställda samtidigt som vår mall säkerställer att allt signeras i rätt ordning av rätt personer enligt bolagsverkets krav.

 

Skärmavbild 2022-04-04 kl. 13.47.06
FAQ

Vanliga frågor

Hur signerar jag årsredovisningen digitalt?

När det är dags att signera årsredovisningen gör man det enklast via Resly. Ladda upp dokumentet, lägg till alla parter som ska signera, skicka sedan ut för signering. När alla har signerat är det dags att logga in till Bolagsverket och skicka in och signera ett fastställelseintyg. Sista steget är att skicka in en avskrift av den signerade årsredovisningen till Bolagsverket.

Kan jag styra så att revisorn signerar sist?

Med Reslys e-signeringstjänst är det enkelt att få revisorn att signera sist. Använder du funktionen signeringsordning kommer revisorn att få inbjudan för signering efter alla andra parter har signerat.

Vilka krav har bolagsverket för årsredovisningar?

Om ni upprättar årsredovisningen i elektronisk form måste ni skriva under den med en avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i eIDAS-förordningen.

I praktiken innebär detta att årsredovisningen måste signeras med BankID eller Freja eID i Sverige. Detta är självklart något som stöds hos oss.

Resly följer eIDAS-förordningen och tillhandahåller avancerade elektroniska signaturer.

Kan jag lämna in årsredovisningen digitalt?

Nej. I dagsläget kan Resly inte skicka in årsredovisningen i formatet iXBRL till Bolagsverket.

Våra kunder löser detta genom att helt enkelt skicka in en avskrift på det digitalt signerade dokumentet via post till Bolagsverket. Detta tillsammans med ett digitalt fastställelseintyg möjliggör digital signering av årsredovisningen via Resly.

Vilka filtyper stödjer mallen?

Idag stöds följande typer:

Bolaget
- Årsredovisning
- Uttalande från företagsledning
- Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
- Övriga dokument


Revision
- Revisionsberättelse


Årsstämman
- Årsstämmoprotokoll
- Bilaga till årsstämmoprotokoll

Ditt företags nya e-signeringsverktyg