Digital signering i revisionsbranschen!

Revisionsbranschen, som traditionellt har varit beroende av pappersarbete och fysiska dokument, genomgår en digital transformation. Digital signering eller e-signering erbjuder många fördelar för revisionsföretag som vill förbättra sina processer och bli mer effektiva. Här kommer vi att utforska hur revisionsbranschen kan dra nytta av att använda digital signering och hur det kan förbättra ditt företags verksamhet.

Vi bjuder på 5 försändelser
  BankID, Freja eID och SMS
 Samtliga funktioner på alla planer
 Obegränsat antal användare
 
TESTA GRATIS Ingen betalning krävs.
eller boka demo
Digital signering
LANDNNG

Effektivisera arbetsflöden och minska ledtider

Revisionsprocessen innefattar ofta en stor mängd dokument som måste granskas, godkännas och undertecknas av flera parter. Med e-signering kan revisionsföretag snabbt och enkelt skicka dokument för signering och granskning, vilket minskar ledtider och ökar produktiviteten.

Säkerhet och rättssäkerhet

Digital signering garanterar att varje signatur är unik och kopplad till en särskild individ, vilket minskar risken för förfalskningar och oegentligheter. E-signerar du med Resly sp skyddas dokumenten med hjälp av avancerad kryptering, vilket säkerställer att din känsliga information förblir skyddad. Dessutom genererar e-signering digitala spår som kan användas för att validera signeringsprocessen och garantera juridiskt skydd.

undraw_terms_re_6ak4
undraw_progressive_app_m-9-ms

Förbättrad spårbarhet och dokumenthantering

Digital signering förenklar spårningen av dokument som skickats för signering, deras öppningsdatum och signeringstillfälle. Detta ger en bättre översikt över dina dokument och arbetsprocesser, vilket underlättar efterlevnaden av arkiverings- och rapporteringskrav.

Smidigare samarbete och kommunikation

E-signering underlättar samarbetet och kommunikationen mellan revisionsföretag, kunder, myndigheter och andra berörda parter. Genom att använda digital signering kan ditt revisionsföretag säkerställa att alla inblandade får korrekt information i rätt tid och att samtliga är överens om kontrakt och avtal.

Första
undraw_environment_iaus

Kostnadsbesparingar och miljövänlighet

Digital signering hjälper till att skapa en mer hållbar verksamhet genom att minska pappersarbete och eliminera behovet av utskrift, kopiering och fysisk lagring av dokument. E-signeringslösningar kan också vara kostnadseffektiva eftersom de minskar pappershantering och sparar tid.

Digital signering kan erbjuda betydande fördelar för revisionsföretag som vill förbättra sina processer och bli mer effektiva. Genom att införa e-signeringsteknik i din verksamhet kan du förbättra arbetsflöden, öka säkerheten och rättssäkerheten, spara tid och pengar och förbättra samarbetet med kunder och andra intressenter. Detta kan i sin tur leda till ökad kundnöjdhet och en mer konkurrenskraftig position på marknaden.

Genom att investera i en digital signeringslösning som passar dina behov kan du säkerställa att ditt revisionsföretag är väl förberett för att möta framtidens utmaningar och dra nytta av den digitala revolutionen.

Så ta steget mot en mer digitaliserad revisionsbransch och börja utforska fördelarna med digital signering redan idag. Inte bara kommer det att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom ditt företag, men det kommer också att bidra till en mer miljövänlig och hållbar verksamhet. Det är dags att omfamna den digitala transformationen och se hur e-signering kan revolutionera ditt revisionsföretag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hur använder byråer Resly

Många av våra kunder börjar med några enstaka dokument men ofta brukar de hitta andra användningsområden för tjänsten, interna som externa.

Årsredovisning

Låt styrelsen, VDn och revisorn signera årsredovisningen digitalt var de än befinner sig i Sverige eller världen.

Årsstämman

Att signera årsstämman digitalt är ett enkelt och säkert sätt att bekräfta att du som aktieägare har deltagit i stämman och godkänt besluten som fattats. Det minskar också risken för felaktigheter och förlorade handlingar.

Revisionsberättelsen

Revisorn kan snabbt och enkelt signera revisionsberättelsen digitalt.

Kundavtal

Har du kundavtal som behöver signeras innan affären går i lås eller behöver ni bara uppdatera åtagande eller timmarna från år till år?

Anställningsavtal

Ni befinner er i en attraktiv bransch och behöver antagligen nyanställda. Varför inte signera anställningsavtalet digitalt?

Offerter

Vill ni sätta en kvalitetsmärkning på era offerter? Låt någon i ledningen signera offerten innan utskick.

Automatisera med vår unika mall

Vår marknadsunika mall för att signera årsredovisning, revisionsberättelsen och årsstämmoprotokoll. Tjänsten är framtagen tillsammans med ett stort revisionsbolag för att spara tid för deras anställda samtidigt som vår mall säkerställer att allt signeras i rätt ordning av rätt personer enligt bolagsverkets krav.

 

Skärmavbild 2022-04-04 kl. 13.47.06
FAQ

Vanliga frågor

Hur signerar jag årsredovisningen digitalt?

När det är dags att signera årsredovisningen gör man det enklast via Resly. Ladda upp dokumentet, lägg till alla parter som ska signera, skicka sedan ut för signering. När alla har signerat är det dags att logga in till Bolagsverket och skicka in och signera ett fastställelseintyg. Sista steget är att skicka in en avskrift av den signerade årsredovisningen till Bolagsverket.

Kan jag styra så att revisorn signerar sist?

Med Reslys e-signeringstjänst är det enkelt att få revisorn att signera sist. Använder du funktionen signeringsordning kommer revisorn att få inbjudan för signering efter alla andra parter har signerat.

Vilka krav har bolagsverket för årsredovisningar?

Om ni upprättar årsredovisningen i elektronisk form måste ni skriva under den med en avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i eIDAS-förordningen.

I praktiken innebär detta att årsredovisningen måste signeras med BankID eller Freja eID i Sverige. Detta är självklart något som stöds hos oss.

Resly följer eIDAS-förordningen och tillhandahåller avancerade elektroniska signaturer.

Kan jag lämna in årsredovisningen digitalt?

Nej. I dagsläget kan Resly inte skicka in årsredovisningen i formatet iXBRL till Bolagsverket.

Våra kunder löser detta genom att helt enkelt skicka in en avskrift på det digitalt signerade dokumentet via post till Bolagsverket. Detta tillsammans med ett digitalt fastställelseintyg möjliggör digital signering av årsredovisningen via Resly.

Vilka filtyper stödjer mallen?

Idag stöds följande typer:

Bolaget
- Årsredovisning
- Uttalande från företagsledning
- Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
- Övriga dokument


Revision
- Revisionsberättelse


Årsstämman
- Årsstämmoprotokoll
- Bilaga till årsstämmoprotokoll

Ditt företags nya e-signeringsverktyg