VÅRA SAMARBETEN

Samarbeten är viktiga för oss på Resly

För att kunna skapa synergier och mervärden mellan olika företagslösningar är samarbeten viktiga för oss. Vi strävar efter att förenkla vardagen för företag och föreningar. Nedan är våra samarbetspartners som är experter inom sina områden.

undraw_collaborators_re_hont
simpleko-logo-sidhuvud
SIMPLEKO - EN DEL AV RIKSBYGGEN

Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar

Simpleko är specialister på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. De har idag över 1000 kunder och har drygt 80 medarbetare. Simpleko förvaltar både små och medelstora bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och privata fastighetsägare, av vilka flera har varit nöjda kunder i årtionden.

Företaget har en modern digital lösning med en nyutvecklad kundportal. I portalen samlas hela föreningens ekonomi och dokument digitalt, lätt åtkomlig med inloggning via BankID. Här hanteras enkelt både bokföring, budget och bokslut.

Alla kunderna har möjlighet att använda Reslys digitala e-signeringsverktyg för att enkelt och smidigt signera årsredovisningar, hyreskontrakt och styrelseprotokoll. 

Vi kan starkt rekommendera Simpleko för er förening! Läs mer här.

DYSLEXIFÖRBUNDET

Förbättra villkoren för dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 6.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

Läs mer om Dyslexiförbundet här.

kompassist
FOKUSOMRÅDEN

Våra visioner i praktiken

Användarvänlighet

Verktyg som inte är lätta att använda används inte. Därför är just det ett av våra fokusområden.

Betala inte per användare

Vi tror inte på modellen användarbaserade licenser. Lägg in så många användare ni vill.

Alla funktioner på alla planer

För att ni ska kunna växa erbjuder vi alla samtliga funktioner oavsett prisplan. Det är viktigt för oss.

Molnbaserat

Vår robusta moln skalar med våra kunder. Resly vill bidra med säkerhet och hög tillgänglighet.

Intresserad av samarbete?